Historia

Liverpool blev stad redan på medeltiden men var en obetydlig ort ända fram till 1760-talet då hamnen blev en av hörnstenarna i den så kallade triangelhandeln mellan Storbritannien, Afrika och Västindien (från England skeppades vapen, sprit och tyg till Afrika, därifrån slavar till Västindien och sen bomull, socker och tobak till England).

Under 1800-talet blev Liverpool den stora hamnstaden för alla industrier som under den industriella revolutionen vuxit upp i Lancashire, området närmast inåt land från Liverpool och i takt med att järnvägarna byggdes ut växte Liverpool allt mer. Den första järnvägen mellan två storstäder gick mellan Liverpool och Manchester och öppnades redan 1830.

Under 1800-talet kallades Liverpool för Imperiets andra stad och staden hade inte minst en livlig trafik på Nordamerika och innan det började gå direkta passagerarfartyg mellan Skandinavien och USA runt 1920 var den vanliga vägen mellan Sverige och Amerika först båt till Hull på den engelska nordsjökusten och sen tåg till Liverpool varifrån de stora atlantångarna gick till New York.
Mellan 1830 och 1930 lämnade nio miljoner européer sin världsdel från Liverpool för att emigrera till Amerika eller Australien.

1931 stod Liverpool på sin middagshöjd. Staden hade då nästan dubbelt så många invånare som idag. Det var mycket tidigt en multietnisk stad dit inte bara fattiga immigranter från Irland och Wales flyttat utan även tidiga utomeuropeiska invandrare, bland annat kineser, västindier och indier. Men staden hade stora slumområden och för att förbättra bostadsförhållandena byggdes en lång rad nya förstäder.

Efter andra världskriget, i takt med avvecklingen av det brittiska imperiet, minskade Liverpools betydelse kraftigt och staden var också en av dem som drabbades hårdast av 1970-talets ekonomiska kris i Storbritannien.

Men det var också under den för Liverpool så dystra efterkrigstiden som stadens stora exportvara, popgruppen The Beatles, föddes. Man talade också om The Mersey Beat som en speciell musikstil som utöver The Beatles företräddes av andra Liverpoolgrupper som The SearchersSwinging Blue Jeans och Gerry & The Pacemakers.