The Liverbird

The Liverbird

The Liverbird är en självklar symbol för Liverpool Football Club, men också för staden. 

Miljontals sjömän har mötts av den vakande fågeln då de seglat in i stadens hamn och sett den mytologiska fågeln sväva ovanför byggnaden som bär dess namn.

Liverbird är alltså inte mer äkta än Gripen eller Enhörningen.

Ordet ´Liver´ i Liverpool härstammar ursprungligen ur de ursprungliga britternas ord. Namnet pär med andra ord walesiskt och löd Llethr-pwll - i Wales heter staden fortfarande Lerpwll, "backen vid floden" - vilket fortfarande lever kvar i närliggande områden såsom Litherland.

Vad är då ursprunget till denna mytologiska fågel? Hela historien börjar med största sannolikhet på berget Ida, nära staden Troja, där Zeus, den olympiska överguden, sände en örn för att helt enkelt kidnappa barnet Canimedes för att han behövde en ny "cup bearer" - koppbärare.

Lorderna av Stanley i South Lancashire bar som av en händelse arvstiteln "Cup bearer"*** till konungarna av England, och en av dem blev rådd av en vis man, antagligen en munk som var lärd i de klassiska antika skrönorna, att denna historia var lämplig i hans feodala jobb. Han tog sig med andra ord "Örnen och Barnet" som släktvapen, vilket fortfarande synes på många lokala skyltar.

Vad har då örnen med Liverbird att göra? Den lokale hantverkaren som skulle tillverka vapnet hade antagligen aldrig sett en örn, så han gjorde en fågel som mer liknade en anka. Han visste heller inte att örnar tog sitt byte i klorna utan ritade barnet - eller vad man skall kalla det - i fågelns näbb.

*** Cup bearer (eller koppbärare) var en hög adelsman som var ansvarig för att kungen hade vin och antagligen också fungerade som en slags munskänk samtidigt. En slags säkerhetsman alltså.