Quantcast

Nästa match (Champions League)

Glasgow Rangers klubbmärke Glasgow Rangers (H)

tisdag 04 okt 21:00

Integritetspolicy

Denna policy gäller behandling av personlig information som används när du är medlem i Liverpool FC Supporters Club Sweden och besöker vår hemsida eller mobilapplikationer - eller övrig interaktion med oss.

Supporterklubben vill vara öppen och tydlig om hur vi använder din information och att det överensstämmer med gällande lagar om integritet och förväntningar. Vår integritetspolicy kommer att förklara vilken information som erhålls, varför de erhålls, hur information samlas in och vilka alternativ och rättigheter du har angående insamling av personuppgifter.


Behandlingsansvarig
Den daglige ledaren Pelle Ehnberg är på uppdrag av Liverpool FC Supporters Club Sweden ansvarig för föreningens behandling av personuppgifter.

Personuppgifter som lagras
Vi lagrar följande personliga uppgifter om våra kunder: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, lösenord, datum för betalning och hur länge medlemsperioden sträcker sig.

Syftet med behandlingen
Vi behandlar informationen för att uppfylla våra förpliktelser i samband med köp av medlemskap. Vi använder också informationen för att ge dig information, erbjudanden och tjänster i samband med Ditt medlemskap och att presentera vinnare av tävlingar och utlottningar. Detta sker via webbplatsen, e-post, SMS samt via vårt digitala medlemskort.

Grunden för behandlingen
Insamlingen av information av namn, adress, telefon, e-postadress används för att uppfylla vår skyldighet mot dig som medlem.

I och med att du blir medlem samtycker du att informationen också kommer att användas för att ge dig information, erbjudanden, föreningens verksamhet och tjänster i samband med ditt köp via post, e-post och SMS. Du kan när som helst tacka nej till att erhålla sådan information från oss.

Om du har kommit överens om detta kommer köphistorik och beteendemönster att användas för att göra rekommendationer och erbjudanden som är speciellt anpassad till dig som användare. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till sådan användning.

Insamling av personuppgifter
Vi lagrar de personuppgifter du har lämnat via vår klubbshop, Sam Dodds, när du betalade medlemsskapet.

Vi använder kakor/cookies på vår hemsida för att ge dig en så bra upplevelse och service som möjligt. Lagen om elektronisk kommunikation kräver att vi informerar våra besökare om användningen av cookies. Läs mer om att använda cookies här

Information till tredje part
För att uppfylla våra skyldigheter delas nödvändig information till tredje part. Detta gäller vid betalning av medlemsskap hos klubbshoppen Sam Dodds, samt leverantören av vårt digitala medlemskort, Cardskipper.

Radering av personuppgifter
Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem i vårt medlemsregister och därefter i fem år efter sista dag för medlemsperioden.

Rättigheter för den registrerade
Vi behandlar din personliga information i enlighet med personuppgiftslagen och gällande bestämmelser. Du kan alltid begära tillgång till och omlokalisering av din personliga information, såväl som begära korrigering av felaktig samt radering av information. Det kan överklagas till Datainspektionen för behandling i strid med reglerna.

Personuppgiftsansvarig
Det är föreningen som är personuppgiftsansvarig. Det är styrelsen som ansvarar för att föreningen följer lagen.

Informationssäkerhet
Vi skyddar din personliga information genom både fysisk och virtuell åtkomst och åtkomstkontroll, liksom kryptering av känsliga delar av informationen som tillhandahålls.

Kontaktinformation
Eventuella förfrågningar om vilken information som registreras, korrigering och radering kan skicka skriftligt till följande adresser:

E-post: [email protected]

Postadress:
Liverpool FC Supporters Club Sweden
Regementsvägen 8
852 38 Sundsvall